KONGRESY

KONFERENCIE

INFORMÁCIE

Kongresová sála

Je vhodná pre organizovanie školení, seminárov, prezentácií.

 

Priestory sú vybavené školiacou technikou. Parkovisko a priestory exteriéru sú vhodné na prezentáciu rôznych produktov. Ubytovanie: využite možnosť spríjemniť si Váš pracovný pobyt ubytovaním v izbách hotelového typu.

KAPACITA A ROZMERY:

Priestory o ploche 146,5 m2 je možné upraviť podľa vášho konkrétneho želania či už na program alebo catering.

 • kino sedenie

 • školské sedenie

 • radové sedenie

- 120 miest

- 60 miest

- 100 miest

VYBAVENIE:

 • dataprojektor • flipchart s príslušenstvom • bezdrôtový mikrofón • ozvučenie • laserové ukazovadlo • rečnícky pult • Wi-fi pripojenie • klimatizácia

Výrazným prvkom vášho kongresu je vyvážený kvalitný coffee break, ktorý medzi pracovnými blokmi zohráva dôležitú úlohu.

 

Počas krátkych prestávok na občerstvenie totiž prebiehajú tie najdôležitejšie neformálne rozhovory a je dôležité, aby sa v tomto čase vaši hostia cítili komfortne.

 

Preto je podstatné ponúknuť im kvalitné jedlo a pitný režim, aby nabrali dostatočnú dávku energiu na ďalší priebeh podujatia.

K dispozícii sú rôzne typy coffee breaku, je len na Vás, ktoré si vyberiete:

• Basic  káva | čaj | minerálna voda

• Standard  káva | čaj | minerálna voda  2 x minit sladký | 1 x minit slaný

• Business  káva | čaj | minerálna voda | 2 x minit sladký  1 x minit slaný | štrúdľa | ovocie

© Súkromná stredná odborná škola hotelierstva a gastronómie Mladosť, všetky práva vyhradené.

K dispozícii sú rôzne typy coffee breaku, je len na Vás, ktoré si vyberiete:

• Basic  káva | čaj | minerálna voda

• Standard  káva | čaj | minerálna voda  2 x minit sladký | 1 x minit slaný

• Business  káva | čaj | minerálna voda | 2 x minit sladký  1 x minit slaný | štrúdľa | ovocie